:::

Tuyển sinh đào tạo nhân tài phiên dịch thành phố Cao Hùng năm 2016

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 199
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:25:00

Thực hiện vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 7 năm 2016, bắt đầu

đăng ký từ hôm nay cho tới khi đủ số người


Điện thoại liên hệ:07-3303353

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không