:::

Phục vụ việc làm Tân cư dân thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 196
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:19:00

Cung cấp dịch vụ việc làm như: tư vấn việc làm, tư vấn đào tạo

nghề nghiệp, phục vụ tìm việc làm đơn giản, nội dung cụ thể hãy

tới tra tìm tại website.


Đối với người hôn phối nước ngoài hãy gọi điện tới số: 02-

25972222 máy nhánh 712 gặp cô Trần


Đối với người hôn phối người Đại lục hãy gọi điện tới số 02-

25972222 máy nhánh 781 gặp cô Dương

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không