:::

Danh sách trường lớp học tập giáo dục cơ bản dành cho người thành niên năm 2016 tại thành phố Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 140
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:17:00

Hoan nghênh người dân 15 tuổi trở lên, công dân không biết chữ

hoặc chưa tốt nghiệp tiểu học, Tân cư dân tham gia

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không