:::

Một loạt hoạt động Tân cư dân thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 144
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:14:00

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Trung tổ chức nhiều

hoạt động dành cho Tân cư dân, nội dung cụ thể hãy đọc tại

WebsiteTrung tâm

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không