:::

Hoạt động giải thưởng văn học Hậu Sơn năm 2016

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaitung County Government
Hoạt động giải thưởng văn học Hậu Sơn năm 2016
Hoạt động giải thưởng văn học Hậu Sơn năm 2016
Lượt : 197
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:13:00

Hoạt động này mời bạn Tân cư dân đăng ký sinh hoặc có hộ tịch,

hoặc trong thời gian nhận hồ sơ sinh sống, làm việc, học tập tại hai

huyện Hoa Đông và có giấy chứng nhận tham gia, đồng thời

ngừng nhận hồ sơ vào ngày 12/9/2016

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không