:::

กิจกรรมเปิดรับบทความประเภทวรรณกรรมโฮ่วซัน ปี 2016

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaitung County Government
กิจกรรมเปิดรับบทความประเภทวรรณกรรมโฮ่วซัน ปี 2016
กิจกรรมเปิดรับบทความประเภทวรรณกรรมโฮ่วซัน ปี 2016
ตี : 350
วันที่ : 2016/7/27
อัปเดต : 2016/7/27 上午 10:50:00

ขอเชิญผู้อาศัยใหม่ที่มีการลงทะเบียน มีชื่อในทะเบียนบ้าน อาศัย ทำงาน หรือเรียน

พร้อมทั้งมีเอกสารยืนยันการพักอาศัย ณ เมืองฮัวเหรียนหรือไถตงระหว่างเวลากิจกรรม

ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะปิดรับใบสมัครในวันที่ 12 กันยายน 2016

Was this information helpful? Yes    No