:::

វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិចពិតជាស្រួលណាស់ សន្សំថាមពលកាត់បន្ថយកាបូន goឈ្លាសវៃ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ចុចមើល : 1379
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:46:00

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្សព្វផ្សាយអោយប្រើ「វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិច」 ដែលពេលទិញទំនិញប្រើ「បាកូដទូរស័ព្ទ」សម្រាប់ទទួលយកវិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិចអាចឈ្នះរង្វាន់ ចំពោះប្រាក់ដែលឈ្នះរង្វាន់នឹងវេរចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់លោកអ្នក ហើយឱកាសឈ្នះរង្វាន់មានច្រើនទៀតផង។ ស្នើរសុំបាកូដទូរស័ព្ទងាយស្រួលហើយលឿនទៀតផង ប្រើកម្មវិធីAPPទូរស័ព្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិក័យប័ត្រការចំណាយកាន់តែងាយស្រួល។

Was this information helpful? Yes    No