:::

តើក្រុមមនុស្សណាដែលជាគោលដៅនៃការបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្សែទូរស័ព្ទលេខ១១៣?

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យHualien County Government
ចុចមើល : 1259
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:26:00

មួយ.ទូរស័ព្ទលេខ១១៣គឺជាខ្សែទូរស័ព្ទដែលមិនគិតប្រាក់ បម្រើសេវា២៤រៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំដោយគ្មានពេលសម្រាក ដោយមានអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជំនាញបម្រើការជូនជាភាសាជាច្រើន ដែលក្រៅពីភាសាចិននិងភាសាហុកកៀន នៅមានភាសាប្រាំពីរទៀតដូចជាភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម ថៃ ខ្មែរ និងឥណ្ឌូនេស៊ី និងអាចប្រើរបៀបនិយាយទូរស័ព្ទបែបភាគីទីបីដើម្បីផ្តល់សេវាជូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីទាំងឡាយ។

ពីរ. ផ្តោតសំខាន់លើ「លេខទូរស័ព្ទ១ បង្អួច១ សេវា៣បែប」(អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការការពារកុមារ ការរំលោភនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ)

បី. រក្សាការសម្ងាត់ជាដាច់ខាតនូវឯកសាររបស់អ្នកប្តឹងនិងរឿងក្តី

Was this information helpful? Yes    No