:::

ចូលរួមប្រឡងធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងការងារ មានផ្តល់ជូនសេវាអានវិញ្ញាសារជូន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 209
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:53:00

នៅពេលដែលប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកជំនាញកម្រិតបី(មានតែមួយកម្រិត)ទូទាំងប្រទេសលើជំនាញ「ចុងភៅម្ហូបចិន」「សំអាងការ」「ធ្វើសក់ស្រី」「បុគ្គលិកមើលថែ」និង「បុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្ម」ជាដើម នោះពេលប្រឡងមានសេវាអាន(ចាក់CD)វិញ្ញាសារប្រឡងជូន។

Was this information helpful? Yes    No