:::

ការធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 229
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:51:00

មួយ. ដើម្បីលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍសង្គម តៃវ៉ាន់បានប្រាកាសដាក់អោយបាន「វិធីធ្វើតេស្តនិងផ្តល់វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រការប្រឡងជំនាញវិជាជីវៈអ្នកជំនាញ」កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៧២ ព្រមទាំងបានរៀបរៀងនូវស្តង់ដារធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈទីមួយ「ស្តង់ដារធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់」កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ១៩៧៣ ។មកដល់សព្វថ្ងៃនេះស្តង់ដារធ្វើតេស្តដែលបានប្រកាសអោយប្រើមាន២១៨មុខជំនាញ ហើយបានផ្តល់ជូននូវវិញ្ញាបណ្ណប័ត្រអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានជាង៧លានសន្លឹកហើយ។

ពីរ. ការធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺជាការប្រឡងថ្នាក់ជាតិមួយបែប ដែលបេក្ខជនត្រូវប្រឡងជាប់នូវវិញ្ញាសារសរសេរ និងការធ្វើតេស្តលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយ ទើបចេញ「វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រអ្នកជំនាញនៃសាធារណរដ្ឋចិនតៃវ៉ាន់」។

Was this information helpful? Yes    No