:::

គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 188
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:50:00

ប្រសិនក្រោយពេលលោកអ្នកបាត់បង់ការងារលោកអ្នកអាចមកចុះឈ្មោះរកការងារធ្វើនៅស្ថាប័នបម្រើសេវាការងារសាធារណៈ ដោយឆ្លងកាត់តាមការណែនាំពីបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវគឺនឹងណែនាំអ្នកអោយចូលរួម ការងារសហគមន៍នៃគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការងារ។គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការងារនឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សជូនដល់សហគមន៍ស៊ីវីលដែលចូលរួមក្នុងម្នាក់១២០ទៅ១២៥ដុល្លារតៃវ៉ាន់ និងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការច្រើនបំផុតត្រឹមប្រាំបីម៉ោង ហើយក្នុងមួយខែធ្វើការច្រើនបំផុតត្រឹម២២ថ្ងៃ។ ចំពោះពត៍មានដែលទាក់ទងផ្សេងទៀត ស្វាគមន៍ទូរស័ព្ទទៅកាន់ស្ថាប័នបម្រើសេវារកការងារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬចូលឆែកមើលនៅក្នុង គេហទំព័របម្រើសេវារកការងារនៅតៃវ៉ាន់ ឬអាចទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃទៅសាកសួរខ្សែបម្រើសេវារកការងារ២៤ម៉ោងដែលមានលេខ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No