:::

តំបន់សេវារកការងារសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ ថ្មីរបស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 217
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:41:00

ក្រសួងការងារយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការការពារសិទ្ធិក្នុងការរកការងាររបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ហើយពេលអនុម័តគោលការណ៍ផ្សេងៗក្រសួងក៏បាន ធ្វើការវាយតម្លៃ និងសម្រេចអោយបាននូវសិទ្ធិការងាររបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ដោយបានកែតម្រូវអោយធូររលុងជាងមុននូវគោលការណ៍ដែលទាក់ទងមួយចំនួនសម្រាប់ធានាអោយបានសិទ្ធការងារពេញលេញរបស់ប្រជាជអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅតៃវ៉ាន់។ចំពោះពត៍មានដែលទាក់ទងផ្សេងទៀត ស្វាគមន៍ទូរស័ព្ទទៅកាន់ស្ថាប័នបម្រើសេវារកការងារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬចូលឆែកមើលនៅក្នុង「តំបន់ភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក」នៃគេហទំព័របម្រើសេវារកការងារនៅតៃវ៉ាន់ ឬអាចទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃទៅសាកសួរខ្សែបម្រើសេវារកការងារ២៤ម៉ោងដែលមានលេខ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No