:::

ប្រភពការងារនិងខ្សែទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃរបស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 386
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:39:00

បានប្រមូលនូវពត៍មានស្វែងរកបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នបម្រើសេវាកម្មរកការងារជាតិ សហគមន៍ស៊ីវីល ស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នសាធារណៈ ទូទាំងប្រទេស ដែលនេះគឺជាធនាគារការងារសាធារណៈធំជាងគេបង្អស់ដែលប្រមូលផ្តុំនូវពត៍មានការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវីល ស្ថាប័នអប់រំ។លើសពីនេះទៀត គឺបានបែងចែកជាតំបន់ផ្សេងៗដោយយោងតាមប្រភេទអ្នកបម្រើការងារ ដូចជា តំបន់ការងារបែបពហុវប្បធម៌ តំបន់ការងារយុវជន តំបន់ការងារអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ តំបន់ការងារជនពិការផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត តំបន់ការងារសម្រាប់អ្នកអាយុមធ្យមនិងច្រើន ស្ត្រី ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក ការងារក្រៅម៉ោង ការងាររាជការនិងការអប់រំជាដើម ដែលរាល់ប្រភេទទាំងឡាយសុទ្ធតែមានបែងចែកជាតំបន់រៀងខ្លួនទាំងអស។ចំពោះពត៍មានទាក់ទង សូមស្វាគមន៍ទាក់ទងទៅកាន់ស្ថាប័នបម្រើសេវារកការងារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬចូលឆែកមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ បម្រើសេវារកការងារនៅតៃវ៉ាន់ ឬអាចទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃទៅសាកសួរខ្សែបម្រើសេវារកការងារ២៤ម៉ោងដែលមានលេខ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No