:::

ស្ថានីយ៍បម្រើសេវាកម្មស្រុកអ៊ីឡាននៃការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍រៀបចំធ្វើ「គម្រោងផ្តល់តម្លៃបន្ថែមដល់ការបម្រើសេវាសម្រាប់ចលនាស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រនៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីឡានប្រចាំឆ្នាំ២០១៦」 សូមស្វាគមន៍មកប្រើប្រាស់អោយបានច្រើន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 190
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:17:00

ស្ថានីយ៍បម្រើសេវាកម្មស្រុកអ៊ីឡាននៃការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍រៀបចំធ្វើ ធ្វើសេវាយកចិត្តទុកដាក់មហាជននិងផ្តល់ជូនបងប្អូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅគ្រប់តំបន់នូវចលនាសេវាងាយស្រួលដល់ប្រជានជនដែលកាន់តែមានភាពដិតដល់ជាងមុន ដែលប្រមួលផ្តុំនូវប្រភពធនធានគេហទំព័រអប់រំណែនាំបងប្អូនប្រជាជនថ្មីក្នុងតំបន់នីមួយៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេវាពិសេសនៃចលនាសេវាកម្មងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កាត់បន្ថយពេលសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើឯកសាររដ្ឋ ដូចនេះសូមស្វាគមន៍ប្រើប្រាស់អោយបានច្រើន។

ចំពោះពត៍មានទាក់ទងសូមចូលមើល កាលវិភាគនៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ។

Was this information helpful? Yes    No