:::

「វគ្គផ្សព្វផ្សាយណែនាំពីគោលការណ៍ច្បាប់និងពត៍មានការរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនថ្មីប្រចាំឆ្នាំ២០១៦」 សូមស្វាគមន៍មកចុះឈ្មោះចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករ!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 284
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:14:00

ដើម្បីជួយអោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីឆាប់សម្របខ្លួនបាននឹងសង្គមថ្មីនៅតៃវ៉ា់ន់ ស្ថានីយ៍បម្រើសេវាកម្មស្រុកអ៊ីឡាននៃការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍បានអញ្ជើញជាពិសេសនូវ នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មសុខុមាលភាពគ្រួសារនៃការិយាល័យសង្គមកិច្ច ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋានឡតុង ការិយាល័យសុខាភិបាលទីប្រជុំឡតុង ការិយាល័យការងារនៃរដ្ឋាភិបាលស្រុកអ៊ីឡាននិងស្ថានីយ៍យើងខ្ញុំ មកជួបជុំគ្នាដើម្បីផ្តល់ជូននូវការបង្រៀនពីផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គម សុខាភិបាល ការចូលសញ្ជាតិនិងច្បាប់ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋាការ ការថែរក្សាបរិស្ថាន ជាដើម ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីឆាប់យល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅតៃវ៉ាន់ ព្រមទាំងមានផ្តល់ជូននូវការសាកសួរនៅនឹងកន្លែងថែមទៀតផង! សូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីគ្រប់រូបមកចុះឈ្មោះចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករ!
※ ចំពោះពត៍មាននៃវគ្គសិក្សា សូមមើលខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ

Was this information helpful? Yes    No