:::

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនជំនួយការបង្រៀនភាសាកំណើតប្រជាជនថ្មី សូមស្វាគមន៍មកចុះឈ្មោះអោយបានកុះករ!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ចុចមើល : 248
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:07:00

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការធនធានគ្រូបង្រៀនភាសាដើមកំណើតរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីដែលនឹងចាប់អនុវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ការរិយាល័យអប់រំជាតិនៃក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនជំនួយការបង្រៀនភាសាកំណើតប្រជាជនថ្មី ដែលគេអាចចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយចំពោះសិក្ខាកាមដែលមានសមត្ថភាពតាមតម្រូវការ នឹងទទួលបានវិញ្ញាបណ្ណប័ត្រ「គ្រូបង្រៀនជំនួយ」 ដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាកំណើតរបស់ប្រជាជនថ្មីបាន។ ចំពោះពត៍មានទាក់ទងនឹងវគ្គសិក្សា សូមចូលទៅអាននៅលើគេហទំព័រ។

Was this information helpful? Yes    No