:::

កូនសៀវភៅប្រភពសេវារកការងារសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេស

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 1302
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/13 上午 10:58:00

ដើម្បីជួយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអាចស្វែងរកឃើញនូវគោលដៅអាជីពដែលសក្តិសមនឹងខ្លួនឯង ប្រឡូកខ្លួនយ៉ាងរលូនចូលក្នុងទីផ្សារការងារ ព្រមទាំងយល់ពីសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ក្នុងការងាររបស់ខ្លួន ដោយយោងតាមចំណូលចិត្តនិងបំនិនប្រសប់របស់ខ្លួន នោះ ក្រសួងការងារក៏បានរៀបរៀងបោះពុម្ពកូនសៀវភៅនេះឡើង។ខ្លឹមសារមានបីផ្នែកធំៗដូចជា វិធានការសម្រួលការរកការងារធ្វើ សិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ការងារ និងប្រភពវិធានការថែទាំងអប់រំ។កូនសៀវភៅនេះផ្តល់ជូនស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកជាភាសា ចិន អង់គ្លេស វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ។


Was this information helpful? Yes    No