:::

កូនសៀវភៅសំណួរចម្លើយQ&Aស្តីពីបញ្ហាកាតព្វកិច្ចពន្ធដារជាតិសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Finance
ចុចមើល : 1367
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 下午 04:08:00

ក្នុងរយៈពេលពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនបានមកដល់តៃវ៉ាន់ ដូចនេះដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីគោរពចំពោះពហុវប្បធម៌ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីដែលខ្សត់ខ្សោយ ជួយសម្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារអន្តរវប្បធម៌ និងការយល់ដឹងពីគោលការណ៍ពន្ធដារនៅក្នុងប្រទេស ធានាអោយបាននូវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ការិយាល័យពន្ធដារប៉ានឆែវនៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ខាងជើង បានរៀបរៀងនូវកូនសៀវភៅសំណួរចម្លើយQ&Aជា៨ភាសាផ្សេងគ្នា បោះពុម្ពផ្សាយជាកូនសៀវភៅ「សំណួរចម្លើយQ&Aស្តីពីបញ្ហាកាតព្វកិច្ចពន្ធដារជាតិសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី」ចែកជូនដល់មហាជនដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីអោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអាចប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការ។
ចំពោះពត៍មានទាក់ទងសូមទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ខាងជើងនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ03-3396789 រួចផ្ទេរទៅលេខ1279

Was this information helpful? Yes    No