:::

ពត៍មានប្រកាសពន្ធជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃនិងវៀតណាម

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Finance
ចុចមើល : 1951
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 下午 04:07:00

នាយកដ្ឋានពន្ធដារជាតិតៃប៉ិនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញផ្សាយគេហទំព័រជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃនិងវៀតណាម ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកដែលមានភាសាកំណើតជាភាសាបរទេស(ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃនិងវៀតណាម)នូវពត៍មានពីការស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាពត៍មានប្រកាសពន្ធ ជាដើម ធ្វើអោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីឬជនបរទេសដែលធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់យល់ដឹងពីច្បាប់ពន្ធដាររបស់តៃវ៉ាន់ ធានាអោយបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន បង្កើននូវតម្លាភាពនៃពត៍មានកាតព្វកិច្ចពន្ធដារ។
ចំពោះពត៍មានទាក់ទងសូមទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រុងតៃប៉ិនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ02-23113711 រួចផ្ទេរទៅលេខ1137

Was this information helpful? Yes    No