:::

កម្រងវីដេអូកម្មវិធីសុភមង្គលប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅលើyoutube

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ចុចមើល : 175
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 下午 01:59:00

រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីនប៉ីបានបង្កើតនូវកម្មវិធីពិសេសមួយសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងប្រជាជនថ្មីជំនាន់ទីពីរ ដោយមានផ្សាយជា៤ភាសាគឺ ភាសាចិន ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងវៀតណាម។ ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីរួមមានពត៍មានពី ការរស់នៅ ការងារ ច្បាប់ វគ្គសិក្សាសម្រាប់អាណាព្យាបាលនិងកូន សុខភាព វប្បធម៌និងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម។ ដោយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីដែលផ្សាយជាភាសាចិននិងមានបកប្រែជាភាសាកំណើតនេះអាចជួយអោយប្រជាជនថ្មីអោយប្រជាជនថ្មីឆាប់ទម្លាបខ្លួននឹងសង្គម មានការរីកចម្រើន ព្រមទាំងសង្ឃឹមថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់និងប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ជំនាន់ទីពីរអាចយល់ដឹងនិងគោរពពីវប្បធម៌និងភាសាកំណើតរបស់ប្រជាជនថ្មី។កម្មវិធីសុភមង្គលប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីគឺកម្មវិធីដែលមានពិធីករជាប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ព្រមទាំងចូលរួមការរៀបគម្រោងនិងផលិតផងដែរ។កម្មវិធីនេះមានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខបី(CH3)និងលើyoutube។

Was this information helpful? Yes    No