:::

កម្មវិធីផ្សាយ「ការយល់ដឹងពីតៃវ៉ាន់សម្រាប់ប្រជាជនថ្មី」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Education Radio
ចុចមើល : 188
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 下午 01:59:00

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីពហុវប្បធម៌ ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្រុងកោស្យ៉ុងបានផលិតផ្សាយកម្មវិធី「ការយល់ដឹងពីតៃវ៉ាន់សម្រាប់ប្រជាជនថ្មី」ដែលបរិយាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពីជិវិតប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង៤ដល់ម៉ោង៥រសៀល ដែលក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជាផ្សាយសរុបប្រមាណជា៥០ម៉ោង។ក្នុងកំឡុងពេលផ្សាយកម្មវិធីនេះមានផ្សព្វផ្សាយនូវ សារខ្លីៗនិងពត៍មានរាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ជាច្រើនដូចជា「ការណែនាំពីការសម្របខ្លួនរបស់ប្រជាជនថ្មី」 「ខ្សែទូរស័ព្ទពិគ្រោះសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី」 「ខ្សែទូរស័ព្ទការពារប្រជាជនថ្មី(ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)」 「ខ្សែទូរស័ព្ទការពារប្រជាជនថ្មី(ភាសាវៀតណាម)」 「សុវត្ថិភាពជិវិតសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី (វៀតណាម)」ជាដើម។

Was this information helpful? Yes    No