:::

ប្រព័ន្ធស្វែងរកការងារតាមផែនទី GPS ក្នុងក្រុងតៃជុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 345
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:35:00

ដើម្បីអោយប្រជាជនចំណូលថ្មីមានឧកាសស្វែងរកការងារដែលសាកសមតាមអ៊ីនធើណែត ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥នេះតទៅ ក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃជុងដោយឆ្លងកាត់ប្រភពអ៊ីនធើណេតធនធានមនុស្សតាយអ៊ីជុងនឹងធ្វើការបង្កើតគេហៈទំព័រ"ប្រព័ន្ធស្វែងរកការងារតាមផែនទី GPS"ហើយក៏មានចេញជាកម្មវិធីសំរាប់ធ្វើការដោនឡូតផងដែរ ដែលអាចអោយប្រជាជនចំណូលថ្មីអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងទូរស័ព្ទឬIpadបានដោយផ្អែកលើ"តំបន់ការងារ""ប្រភេទការងារ" និង"ការស្វែងរកតាមពាក្យគន្លឺះ" និងលក្ខខណ្ឌស្វែងរកឧកាសការងារតាមតំបន់ផ្សេងៗ ។ លើសពីនេះទៅទៀត វាក៏អាចទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងពេលវេលា ដើម្បីអោយពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារ ។ ចំពោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសូមធ្វើការចូលទៅកាន់គេហៈទំព័រធនធានមនុស្សតាយអ៊ីជុង ។

Was this information helpful? Yes    No