:::

ទីតាំងសេវាកម្មការងាររបស់ប្រជាជនចំណូលថ្មីក្នុងក្រុងតៃជុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 298
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:34:00

ដើម្បីធ្វើអោយការផ្តល់សេវាកម្មការងារដល់ប្រជាជនចំណូលថ្មីកាន់តែដិតដល់ ក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃជុងបានធ្វើការដាក់ទីតាំងសេវាកម្មការងារនៅក្នុងសង្កាត់តៃយៀន ហើយបានបើកច្រកការងារចំនួន ៨ កន្លែងក្នុងក្រុងនេះដែលរួមមាននៅតាយជៀ តាយទូ តាយលី តុងស៊ឺ សង្កាត់ស៊ីជួន តុងឈី និងសង្កាត់អ៊ីចូវតំបន់វិទ្យាសាស្ត្រ ។ ទីតាំងទាំងនេះនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនដល់ប្រជាជនចំណូលថ្មីនូវសេវាសាកសួរពីការងារក្នុងតំបន់ ច្បាប់ការងារទូទៅ ចំពោះអ្នករកគូស្រករបរទេសឬអ្នកដែលជួយរកគូរស្រករអោយគេនៅចិនដីគោក និងធ្វើតាមតំរូវការដោយឡែក ចាត់វិធានការជំរុញអោយការងារទាំងអស់ដើរទៅមុខ ជួយអោយការងារមានលំនឹង ។

Was this information helpful? Yes    No