:::

សាលជំនុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 153
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:11:00

ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនថ្មីក្នុងការទម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ នាយដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងតៃប៉ិបានដាក់អោយ
ប្រើ「សាលជំនុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ」២កន្លែងដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ២០០៥ និង២០០៦ ។មុខងារចំបងនៃសាលជំនុំនេះគឺផ្តល់ជូនគ្រួសារប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងប្រជាជនក្នុងក្រុងនូវទីកន្លែងរៀនសូត្រពីពហុវប្បធម៌ ហើយក៏ជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់បណ្តាញការជួយជ្រោមជ្រែងនិងការចែករំលែកពីមនោសញ្ចេតនារវាងប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅតៃវ៉ាន់ផងដែរ។

សាលាជំនុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីណានកាងក្រុងតៃប៉ិ៖ជាន់ទីមួយដីលេខ១នៃផ្លាកលេខ៧៦៨កំណាត់ទី៤នៃផ្លូវប៉ាតឿខ័ណ្ឌណាងកាងក្រុងតៃប៉ិ
ទូរស័ព្ទលេខ៖02-27884911
សាលាជំនុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីវ៉ាន់ហ័រក្រុងតៃប៉ិ៖ ផ្លាកលេខ១៧១ណាត់ទី២នៃវិថីឆាងសាខ័ណ្ឌវ៉ាន់ហ័រក្រុងតៃប៉ិ
ទូរស័ព្ទលេខ៖02-23701046
គេហទំព័រអ្នកគាំទ្រសាលជំនុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ

Was this information helpful? Yes    No