:::

ផែនទីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាររបស់ប្រជាជនថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ផែនទីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាររបស់ប្រជាជនថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ
ផែនទីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាររបស់ប្រជាជនថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ
ចុចមើល : 193
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:10:00

កាលពីឆ្នាំ២០១៥ រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិបានប្រមូលផ្តុំនូវហាងដែលបើកបានសម្រេចដោយប្រជាជនថ្មីនៅទូទាំងក្រុងតៃប៉ិ យកមកធ្វើជាផែនដីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារយ៉ាងស្រស់ស្អាត(មានជា៩ភាសា) ដែលផែនទីនេះផ្តល់ជូននូវទីតាំងនិងពត៍មានយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីហាងទាំងអស់នោះ យកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី។សព្វថ្ងៃនេះលើផែនទីមានពត៍មានពីហាងចំនួន៥៦ ផ្តល់ជូនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងមហាជនទូទៅសម្រាប់ឆែករក និងបង្ហាញអោយឃើញពីការគាំទ្រដល់ការបង្កើតមុខជំនួយតូចៗរបស់ប្រជាជនថ្មីពីសំណាករដ្ឋាភិបាលទៀតផង។

Was this information helpful? Yes    No