:::

ពត៍មានផ្នែកការរស់នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 176
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:08:00

នៅក្នុងតំបន់「ផ្នែកការរស់នៅ」នៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្រុងតៃប៉ិ មានផ្តល់ជូននូវពត៍មានដែលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជា ប្រភពនៃឈ្មោះប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ការសម្របនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី វិធីធ្វើម្ហូប សាធារណរដ្ឋគ្រឿងផ្សំពិសេស ទីប្រជុំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី(ហាងដែលបើកដោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី) គម្រោងនៃការសន្សំប្រាក់ លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សេវាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាជនថ្មីនៅតៃវ៉ាន់ សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ ជំនួយដល់កម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ 「ការប្តឹងចំពោះការរើសអើង」 ផែនទីប្រភពធនធានសម្រាប់ការរស់នៅតៃវ៉ាន់ កម្មវិធីAppស្រឡាញ់តៃវ៉ាន់ស្គាល់ប្រជាជនថ្មី និងទីតាំងការិយាល័យយកចិត្តទុកដាក់មើលថែប្រជាជនថ្មីជាដើម ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅតៃវ៉ាន់។

Was this information helpful? Yes    No