:::

គម្រោងអប់រំនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រជាជនថ្មីនិងកូនៗ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យស្នើរសុំចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
គម្រោងអប់រំនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រជាជនថ្មីនិងកូនៗ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យស្នើរសុំចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦
គម្រោងអប់រំនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រជាជនថ្មីនិងកូនៗ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យស្នើរសុំចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦
ចុចមើល : 478
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/1/8
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 10:54:00

ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ ជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងកូនៗដែលមានជីវភាពក្រីក្រតៃមានទេពកោសល្យនិងរៀនពូកែនោះ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតនូវ「គម្រោងអប់រំនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ប្រជាជនថ្មីនិងកូនៗ 」 ដែលគម្រោងផ្តល់រង្វាន់អាហារូបករណ៍នេះសរុបមានចំនួន៥ប្រភេទ ដូចជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សដែលមានទេពកោសល្យពូកែពិសេស អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សពូកែសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី
អាហារូបករណ៍សិស្សក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី អាហារូបករណ៍សិស្សពូកែសម្រាប់កូនៗប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី និងអាហារូបករណ៍សិស្សក្រីក្រសម្រាប់កូនៗប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ដែលនឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះតាមអនឡាញជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី២១ខែមិនាឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ។សូមស្វាគមន៍បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របនឹងអាហារូបករណ៍នេះចូលរួមចុះឈ្មោះអោយបានច្រើនកុះករ និងសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ(02)2388-9393 ផ្ទេរទៅលេខ2525 និងគេហទំព័រ៖https://sp.immigration.gov.tw

Was this information helpful? Yes    No