:::

Hội thảo tuyển dụng nhân sự huyện Chương Hoá năm 2016

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Hội thảo tuyển dụng nhân sự huyện Chương Hoá năm 2016
Hội thảo tuyển dụng nhân sự huyện Chương Hoá năm 2016
Lượt : 264
Ngày : 2016/5/9
Cập nhật : 2016/5/9 上午 11:57:00

Kế hoạch năm 2016 sẽ tổ chức tuyển dụng nhân sự và phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường, quy mô lớn với 4 thời điểm : 12/3 , 28/5, 16/7, 3/9.
Xem nội dung chi tiết : Chuyên trang phục vụ hướng nghiệp bộ lao động huyện Chương Hoá.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không