:::

กิจกรรมงานสงกานต์นิวไทเปปี 2015

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 470
วันที่ : 2016/3/16
อัปเดต : 2016/3/16 上午 10:42:00

งานสงกานต์เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวตะวันออกเฉียงไต้ , การสาดน้ำความหมายคือให้ความโชคดีกับฝ่ายที่โดนสาดน้ำ , โดยชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดี ในปีที่ผ่านมา , และขอพรอธิฐานในปีถัดมา , ซึ่งเป็นกิจกรรมงานที่สำคัญประจำปีของภูมิภาคไทยและพม่า。เมืองนิวไทเปเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรผู้พำนักใหม่อาศัยอยู่มากที่สุดของไต้หวัน มีประมาณ 8หมื่น 9 พันคน , และลูกหลานของผู้พำนักใหม่มีประมาณ 3 หมื่น 4 พันคน。เขตจงเห๋อหนานซื่อเจียว , เป็นเขตที่มีลูกครึ่งชาวพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด , และเขตถนนหัวซินเพระแบบนี้จึงกลายเป็นเขตอาหารและแหล่งช้อปปิ้งของนานาประเทศ ,
ดังนั้นอำเภอนิวไทเป เริ่มจากปี 1998 เป็นต้นมาจึงได้จัดงานกิจกรรมงานสงกานต์ , เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและชาวพม่า , ลูกครึ่งชาวไทยและเพื่อนผู้พำนักใหม่ มีความสัมพันธ์ไมตรีเคารพซึ่งกันและกัน , ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธ์ , อำเภอนิวไทเปได้ขยายการจัดงานอย่างกว้างขวางเชิญเพื่อน ๆ ในทุกวัยเข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมฉลอง , และสัมผัส กับวัฒนธรรมประเพณีที่แปลกใหม่。

Was this information helpful? Yes    No