:::

ชุดหนัง วิดีโอ youtube ความสุขของผู้พำนักใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 617
วันที่ : 2016/3/16
อัปเดต : 2016/3/16 上午 10:42:00

เพื่อผู้พำนักใหม่และในรุ่นลูกหลานอำเภอนิวไทเปได้จัดให้มีรายการพิเศษออกอากาศโดย มี 4 ภาษา คือ จีนกลาง , ไทย , อินโดนีเซีย , เวียดนาม。รายละเอียดจะเสนอ เกี่ยวกับ การใช้ชีวิต , การทำงาน , กฏหมาย , การอ่านหนังสือร่วมกันกับพ่อแม่ ,
สุขภาพอนามัย ,การถ่ายทอดวัฒนธรรม , บริการของอำเภอในข้อมูลเรื่องต่าง ๆ , โดยใช้ภาษาของผู้พำนักใหม่ ,ในการเทียบใช้ภาษาจีนกลางเพื่อช่วยเหลือผู้พำนักใหม่ในการปรับตัว , พัฒนาการ , และหวังเพื่อให้ประชาชนและรุ่นลูกหลานของผู้พำนักใหม่มีความเข้าใจเคารพในวัฒนธรรมและภาษาของผู้พำนักใหม่。
รายการนี้จัดทำโดยผู้พำนักใหม่และมีส่วนร่วมในการวางแผนงานจัดทำด้วย。โดยสามารถรับชมได้ในระบบคลื่นโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ล(CH3)และ youtube。

Was this information helpful? Yes    No