:::

รายการวิทยุกระจายเสียง 「ผ่านไต้หวันของผู้พำนักใหม่」

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNational Education Radio
ตี : 316
วันที่ : 2016/3/16
อัปเดต : 2016/3/16 上午 10:41:00

เพื่อการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย , สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองเกาสงได้จัดทำรายการพิเศษสำหรับผู้พำนักใหม่ คือ「ผ่านไต้หวันของผู้พำนักใหม่」โดยออกอากาศในทุกวันอาทิตย์ตอนบ่าย 4 โมงเย็น ถึง บ่าย 5 โมงเย็น , ในทุกปีจะออกอากาศ 50 ชั่วโมง。และในรายการจะมีการแนะแนว 「ให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับตัวของผู้พำนักใหม่」, 「สายปรึกษาสอบถามผู้พำนักใหม่」,「สายคุ้มครองผู้พำนักใหม่(ภาษาอินโดนีเซีย)」,「สายคุ้มครองผู้พำนักใหม่ (ภาษาเวียดนาม)」,「ความปลอดภัยส่วนบุคคล (เวียดนาม)」และข่าวสารอื่น ๆ ในประโยคหรือการพูดแบบสั้น ๆ。

Was this information helpful? Yes    No