:::

เรื่องสวัสดิการสุขภาพผู้พำนักใหมอำเภอจินเหมิน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKinmen County Government, FPG
ตี : 307
วันที่ : 2016/3/16
อัปเดต : 2016/3/16 上午 10:26:00

อำเภอจินเหมินเสนอหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับผู้พำนักใหม่ครอบคลุมด้วย :
1.บริการสวัสดิการสุขภาพ
(1)เสนอการบริการตรวจครรภ์และช่วยเหลือก่อนการให้กำเนิดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านยังไม่เข้าร่วมทำบัตรประกันสุขภาพ。
(2)จัดทำบริการและช่วยเหลือในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสเตรปโทคอกโคสิสสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมทำบัตรประกันสุขภาพ。
(3)จัดทำบัตรการสร้างงานทำของผู้พำนักใหม่
2.สวัสดิการอื่น ๆ
(1)สำหรับประชาชนชาวจินเหมินที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านประสพอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจะมีเงินช่วยเหลือ , และชาวจินเหมินที่ประสพอุบัติเหตุเสียชีวิตร่างกายพิการ โดยไม่ใช่การจงใจจะมีเงินช่วยเหลือ。
(2)ใน สาม เทศกาล ทุกครัวเรือนจะได้รับมอบเหล้า

Was this information helpful? Yes    No