:::

แหล่งทรัพยากรณ์สวัสดิการสำหรับผู้พำนักใหม่ อำเภอเมืองไถหนาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTainan City Government
ตี : 245
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 03:39:00

กระทรวงสวัสดิการสังคมอำเภอเมืองไถหนานจัดบริการสวัสดิการสำหรับผู้พำนักใหม่ , เสนอแหล่งทรัพยากรณ์ แบ่งแยกเป็นสามหัวข้อ คือ การแนะแนวการใช้ชีวิต , ช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจ , การป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคล。
และนอกจากนี้ , มาตรการการช่วยเหลือโดยด่วนสำหรับผู้พำนักใหม่ที่ถูกทารุณกรรม ,กระทรวงสวัสดิการสังคมเมืองไถหนานนอกจากจะมีการออกไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว , ยังช่วยเหลือผู้พำนักใหม่เรื่องค่าใช้จ่ายในกรณีเหตุการณ์การใช้กำลังในครอบครัวและการถูกทารุณทางเพศ , ครอบคลุมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือการเช่าบ้าน , ให้คำปรึกษาและแนะแนวในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 。

Was this information helpful? Yes    No