:::

โครงการการช่วยเหลือครอบครัวคู่สมรสชาวต่างชาติที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านในขณะประสพกับปัญหาในสถานการณ์ที่พิเศษของอำเภอเมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 222
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 03:38:00

อำเภอเมืองเกาสงเพื่อเพิ่มเติมในการดูแลผู้พำนักใหม่ที่ยังไม่มีทะเบียนบ้าน , เนื่องจากประสพกับเหตุการณ์ สามีเสียชีวิต , หายสาบสูญ , จำคุก , ถูกทอดทิ้ง , ทารุณกรรม , ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือไม่สามารถทำงานได้ต้องดูแลบุตรที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบหรือในสถานการณ์ที่พิเศษต่าง ๆ , เสนอการช่วยเหลือด่วนในชีวิต (ให้เป็นไปตามกฏในปีนั้นของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำของแต่ละคนแต่ละเดือนของขั้นต่ำในมตารฐานการครองชีพ 1 เท่าของเงินช่วยเหลือ , อย่างมาก ช่วยเหลือ 3 เดือน) , เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของบุตร (ทุกเดือนช่วยเหลือตามค่าแรงขั้นต่ำ หนึ่งในสิบของเงินเดือน) , เงินช่วยเหลือสถานที่รับฝากดูแลเด็ก (เดือนละ 1,500 เหรียญ) , ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ค่ารักษาพยาบาลภายใน 3 เดือนให้ออกเองถ้าเกิน 3 หมื่น , อย่างมากช่วยเหลือ 70 เปอร์เซนต์) และเงินค่าตั๋วเครื่องบินในการกลับ้าน (ผ่านการประเมินจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์) และอื่น ๆ ในการช่วยเหลือครอบครัว。

Was this information helpful? Yes    No