:::

การช่วยเหลือในครอบครัวที่ประสพกับปัญหาในสถานการณ์ที่พิเศษของอำเภอหนานโถว

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNantou County Government
ตี : 251
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 03:37:00

เสนอการช่วยเหลือให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติในครอบครัวที่ประสพกับปัญหาในสถานการณ์ที่พิเศษและมีทะเบียนบ้านอยู่เมืองหนานโถว , หัวข้อในการให้บริการ ครอบคลุมด้วย :เงินช่วยเหลือด่วนในชีวิตประจำวัน , เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของบุตร , เงินช่วยเหลือสถานที่รับฝากดูแลเด็ก , เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางกฏหมาย ,ช่วยเหลือคู่สมรสชาวต่างชาติในการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศบ้านเกิด。

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด , ให้นำหนังสือทะเบียบบ้าน , หลักฐานทรัพย์สมบัติการจ่ายภาษีและเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องไปที่สำนักงานเขตทะเบียนในการยื่นคำร้องขอ , รายละเอียดอย่างอื่นให้ขึ้นเว็บไซต์สังคมและแผนกแรงงานของอำเภอหนานโถว。

Was this information helpful? Yes    No