:::

การช่วยเหลือและเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านในขณะประสพกับปัญหาในสถานการณ์ที่พิเศษของอำเภอนิวไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 248
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 03:36:00

คู่สมรสชาวต่างชาติ (รวมทั้งคู่สมรสชาวจีน) ที่แต่งงานกับคนไต้หวัน เสนอมีเงินช่วยเหลือด่วนในการใช้ชีวิต , เงินช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางกฏหมาย , เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือเกี่ยกับสถานที่รับฝากดูแลเด็กและค่าครองชีพของบุตร。

สายตรงปรึกษาสอบถาม ฟรี :0800-252880
โดยพนักงานล่ามผู้ชำนาญงานในการเข้าเวรรับโทรศัพท์ , เสนอมี ภาษาเวียดนาม , พม่า , ไทย , อินโดนีเซีย , และล่ามหลากหลายภาษา , โดยเสนอเป็นภาษาของคู่สมรสชาวต่างชาติและให้บริการอย่างรวดเร็ว , เพื่อช่วยเหลือในการแก้ใขปัญหา。

Was this information helpful? Yes    No