:::

การยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือในการเช่าบ้านของอำเภอผิงตง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
ตี : 253
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 03:35:00

หากผู้พำนักใหม่ที่ได้มีบัตรประชาชนของไต้หวัน , ทุกปีประมาณก่อนเดือนกรฏาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ทำการอำเภอ , สำนักงานทะเบียนในเขตที่อยู่อาศัยหรือเว็บใซต์ของอำเภอดาวน์โหลดใบคำร้องขอ ,กรอกข้อความเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือในการเช่าบ้าน。เงินช่วยเหลือในโครงการซ่อมแซมบูรณะที่อยู่อาศัย , วันที่รับเรื่องและจำนวนเงินที่ช่วยเหลือกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานการวางแผนการก่อสร้าง , เริ่มพร้อมกันทั่วทุกเขตและหมดเขตในเวลาเดียวกัน 。

Was this information helpful? Yes    No