:::

โครงการแนะแนวการศึกษาบุตรของคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนของอำเภอเมืองหนานโถว

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNantou County Government
ตี : 217
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:30:00

ในการดำเนินงาน โดยผ่านโครงการแต่ละเรื่องของ อำเภอเมืองหนานโถว, เพื่อเป็นการส่งเสริมครอบครัวผู้พำนักใหม่และบุตรในประสิทธิภาพการสื่อสารพื้นฐาน , เพิ่มเติมการแสดงออกของการเป็นนักเรียน , เพื่อช่วยเหลือในการปฏิสัมพันธ์และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิต

รายละเอียดของเรื่องกิจกรรมที่จัดทำ :
(หนี่ง) นโยบายโครงการ แนะแนวสอบถาม
(สอง) การฝึกอบรมการศึกษาของผู้ปกครอง
(สาม) กิจกรรมวันงานแห่งชาติหรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(สี่) การฝึกอบรมวัฒนธรรมที่หลากหลายสำหรับอาจารย์
(ห้า) หลักสูตรการเรียนเสริมภาษาจีนกลาง
(หก) จัดซื้อสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อในการสอนของวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย , คู่มือหรือสื่อในการสอนอื่น ๆ
(เจ็ด) แผนการการสอนที่พิเศษของวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย
(แปด) หลักสูตรการสืบสานภาษาของผู้พำนักใหม่
(เก้า) ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ปกครองและเด็กในการอ่าน
หนังสือของวัฒนธรรมที่หลากหลายภาษาด้วยกัน

Was this information helpful? Yes    No