:::

หลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมของอำเภอเมืองจีหลง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKeelung City Government
ตี : 194
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/8/31 下午 02:14:00

หนึ่ง . การศึกษาภาคค่ำของระดับประถมมัธยม
(หนึ่ง) คุณสมบัตของผู้สมัคร :
(1)การศึกษาภาคค่ำระดับชั้นประถม :อายุเต็ม 20 บริบูรณ์ , โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ตรวจวัดระดับความรู้หรือหลักฐานทางการศึกษา ,แล้วจัดระดับเข้าในชั้นเรียนที่ทัดเทียมกัน , โดยไม่กำหนดแบ่งแยกเขตในการเรียน
(2)การศึกษาภาคค่ำระดับชั้นมัธยม :อายุเต็ม15 บริบูรณ์ , และต้องมีใบประกาศนียบัตรจบวุฒิชั้นประถมหรือระดับเทียบเท่า หรือ ผ่านการสอบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองจากหน่วยงาน , โดยไม่กำหนดแบ่งแยกเขตในการเรียน
(สอง) ทางอำเภอได้มอบหมายให้แต่ละ โรงเรียนระดับประถมมัธยมในการจัดตั้งการศึกษาภาคค่ำในระดับชั้นประถมมัธยม , เพื่อสะดวกกับผู้พำนักใหม่ในการศึกษาได้วุฒิของระดับชั้นประถมมัธยม 。
สอง. การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับผู้ใหญ่
(1)คุณสมบัติของผู้สมัคร :ประชาชน , คู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีน ที่อายุเต็ม 15 ปี บริบูรณ์และอ่านหนังสือไม่เป็น (ไม่รู้หนังสือ) หรือ ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับประถม, ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ฟรี สำหรับ หลักสูตร 「ชั้นเรียนการศึกษาพื้นฐานระดับผู้ใหญ่」หรือ 「ชั้นเรียนหนังสือของคู่สมรสชาวต่างชาติ」。
(2)รายละเอียดการสอนให้รู้จักตัวหนังสือเป็นหลัก (มีแบ่งเป็นระดับชั้นเรียนคือ พื้นฐาน , กลาง , และสูง) , เวลาเรียน 72 ชั่วโมง , และจะมีการแนะแนวสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรในการศึกษาต่อตลอดชีวิต , และสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้นสูงเข้าศึกษาต่อของการศึกษาภาคค่ำในระดับประถมศึกษาเพื่อรับวุฒิจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ。
(3)ในทุกปีทางอำเภอได้มอบหมายให้แต่ละ โรงเรียนระดับประถมมัธยม , มหาวิยาลัยในเขตชุมชน , ศูนย์การเรียนของผู้อาวุโสและอื่น ๆ ในการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต

Was this information helpful? Yes    No