:::

แหล่งการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้พำนักใหม่เมืองไถหนานซื่อ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTainan City Government
ตี : 125
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:27:00

หนึ่ง .รายละเอียดการบริการ
1. ชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับผู้ใหญ่กับชั้นการศึกษาของผู้พำนักใหม่
2. การศึกษาภาคค่ำในระดับประถม , มัธยม , การประเมินผลของการศึกษาด้วยตนเองและการเทียบวุฒิการศึกษาของชาวจีน
3. ข้อมูลการเรียนดิจิตอลสำหรับผู้ใหญ่
4. ศูนย์การศึกษาผู้พำนักใหม่และ คู่สมรสชาวต่างชาติและสมาชิกครอบครัวในการเรียนศิลป
5. ศูนย์การศึกษาครอบครัว

สอง . คุณสมบัติของผู้รับบริการ
ประชาชนระดับผู้ใหญ่เมืองไถหนานซื่อ (รวมทั้งที่มีทะเบียนบ้านหรืออยู่อาศัยในเมืองไถหนาน , อยุ่อาศัยตามสามี , อยู่อาศัยระยะยาว , หรือบุคคลในสมาชิกครอบครัวของผู้พำนักใหม่ที่ได้รับบัตรประชาชน。 )

Was this information helpful? Yes    No