:::

แผนการการศึกษาพื้นฐานระดับผู้ใหญ่ของอำเภอเมืองเจียอี้เซี่ยน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi County Government
ตี : 136
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:26:00

เพื่อปลูกฝังความสามารถขั้นพื้นฐานในการ ฟัง , พูด , อ่าน , เขียนให้กับประชาชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ , เพิ่มเติมความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต , และเพิ่มจำนวนผู้รู้หนังสือ , ลดจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ , ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวัฒนธรรมของประเทศ , จึงได้จัดตั้งชั้น การศึกษาพื้นฐานระดับผู้ใหญ่
(รวมทั้ง ชั้นเรียนของคู่สมรสชาวต่างชาติ , ชั้นเรียนธรรมดา )
  
ชั้นเรียนการฝึกอบรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับผู้ใหญ่ ให้บริการสำหรับประชาชนในเขตเมืองเจียอี้เซี่ยน , คู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีน , บุคคลร่างกายพิการ, ที่อายุเต็ม สิบห้า ปี ขึ้นไป , ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่มีวุฒิการศึกษาระดับประถม , และมีการแบ่ง 3 ระดับการเรียน คือ เบื้องต้น , กลาง , สูง , ทุกช่วงทุกชั้น ในการเรียนจะแบ่งเป็น 2 เดือน ถึง 3 เดือน , ทุกอาทิตย์จะทำการสอน 6 ครั้งถึง 9 ครั้ง , ทุกช่วงสอน 72 ครั้ง

Was this information helpful? Yes    No