:::

ชั้นเรียนหนังสือของผู้พำนักใหม่เมืองจียอี้ซื่อ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi City Government
ตี : 210
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:25:00

เพื่อเสนอให้มีการเรียนรู้หนังสือและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้กับผู้พำนักใหม่ , ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้เร็วยิ่งขึ้น , โรงเรียนประถมของรัฐบาลเมืองเจียอี้ จึงได้จัดให้มีชั้นเรียนหนังสือของผู้พำนักใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 6 เขต คือ โป๋วอ้าย , ต้าโถว , ชเวี่ยนซิ่น , หมิงจู๋ , ชินอัน , เป่ยหยวน , และเพื่อความสะดวกราบรื่นในการเรียนหนังสือ ยังได้จัดให้มีการรับดูแลเด็กของผู้พำนักใหม่ด้วย。
ทางรัฐบาลยังได้จัดทำเว็บไซต์การศึกษาผู้ใหญ่ , ในเว็บใซต์นอกจากจะมีข้อมูลการเรียนหนังสือของผู้พำนักใหม่แล้ว , ยังมีการเรียนเสริมระดับประถมมัธยมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนของระดับประถมมัธยม , เพื่อให้ผู้พำนักใหม่นอกจากจะได้เรียนรู้หนังสือขั้นพื้นฐานแล้ว , ยังสามารถเพิ่มความรู้หลักสูตรการเรียนฝึกอบรมได้อย่างเป็นทางการ , เพื่อสามารถปรับตัวเข้าใจในสภาพท้องถิ่นได้เร็วยิ่งขึ้น。

Was this information helpful? Yes    No