:::

หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ของสำนักงานการศึกษาอำเภอเมืองซินจู๋

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลHsinchu City Government
ตี : 149
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:23:00

1. การเรียนเสริมระดับประถมศึกษา:
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
(1) การเรียนเสริมระดับประถมศึกษา: อายุเต็ม 12 ปี , โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ตรวจวัดระดับความรู้หรือใบรับรองวุฒิจบการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาอื่น ๆ 。
(2) การเรียนเสริมระดับมัธยมศึกษา :อายุเต็ม 15 ปี , ต้องมีใบประกาศนียบัตรจบระดับประถมศึกษา หรือระดับเทียบเท่า หรือ ผ่านการทดสอบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองจากหน่วยงานรับรองวุฒิการศึกษา。

2. หลักสูตรการเรียนฝึกอบรมศึกษาพื้นฐานระดับผู้ใหญ่
(1) คุณสมบัติของผู้สมัคร :ประชาชนเมืองซินจู๋ (รวมทั้งคู่สมรสชาวต่างชาติ) ,อายุต้องเต็ม 15 ปี และอ่านหนังสือไม่เป็น (ไม่รู้หนังสือ) หรือ ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมของ ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ฟรี สำหรับ หลักสูตร 「ชั้นเรียนการศึกษาพื้นฐานระดับผู้ใหญ่」หรือ 「ชั้นเรียนหนังสือของคู่สมรสชาวต่างชาติ」。
(2) รายละเอียดการสอนให้รู้จักตัวหนังสือเป็นหลัก (มีแบ่งเป็นระดับชั้นเรียนคือ พื้นฐาน , กลาง , และสูง) , เวลาเรียน 72 ชั่วโมง , และจะมีการแนะแนวสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรในการศึกษาต่อตลอดชีวิต , และสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้นสูงเข้าศึกษาต่อของการศึกษาภาคค่ำในระดับประถมศึกษาเพื่อรับวุฒิจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ。

Was this information helpful? Yes    No