:::

ข้อมูลเรื่องการเรียนรู้ของเมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 257
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:22:00

เว็ปไซด์ของผู้พำนักเมืองไทเป หน้าหลัก「เรื่องการเรียนรู้」, มี 「หลักสูตรการเรียนของผู้พำนักใหม่」, 「เว็ปการเรียนรู้เรื่องดิจิตอล」, 「กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของผู้พำนักใหม่」「การเทียบวุฒิการศึกษาและการรับรองวุฒิการศึกษา」และการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ

Was this information helpful? Yes    No