:::

การขอโอนสัญชาติและข้อมูลการทดสอบในการขอโอนสัญชาติของเมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 274
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:12:00

ในเว็ปใซด์ของผู้พำนักใหม่เมืองไทเป หัวข้อเรื่อง 「เรื่องสัญชาติ」, ได้เรียบเรียงข้อมูลการทดสอบขอโอนสัญชาติของกระทรวงมหาดไทย และแบบทดสอบที่พิเศษของการขอโอนสัญชาติของเมืองไทเป。

Was this information helpful? Yes    No