:::

สมาคมผู้พำนักใหม่เมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 133
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:10:00

เพื่อช่วยเหลือผู้พำนักใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในเขตที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น กรมกิจการพลเรือนรัฐบาลไทเป ในปี 94 , 95 ได้จัดตั้ง 「สมาคมผู้พำนักใหม่เมืองไทเป 2 แห่ง ในการจัดตั้งสมาคมนี้ จุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับครอบครัวผู้พำนักใหม่และเพื่อนๆได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังกลายเป็นศูนย์กลาง การพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตและเป็นศูนย์อินเตอร์เน็ต ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย

สมาคมผู้พำนักใหม่เขตหนานกั่งเมืองไทเป :ชั้น B1 เลขที่ 768 /1 ถนนปาเต๋อ ตอน4 เขตหนานกั่ง เมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์:02-2788-4911
สมาคมผู้พำนักใหม่เขตว่านหัวเมืองไทเป : เลขที่ 171 ถนนฉางซา ตอน 2 เขตหวั่นหัวเมืองไทเป
เบอร์โทรศัพท์ :02-2370-1046
สำหรับเพื่อนสมาชิกผู้พำนักใหม่เมืองไทเป

Was this information helpful? Yes    No