:::

แหล่งอาหารอร่อยของผู้พำนักใหม่เมืองไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Library
แหล่งอาหารอร่อยของผู้พำนักใหม่เมืองไทเป
แหล่งอาหารอร่อยของผู้พำนักใหม่เมืองไทเป
ตี : 422
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:07:00

รัฐบาลไทเปได้ทำการรวบรวมชื่อร้านอาหารของผู้พำนักใหม่ในแต่ละเขตที่ประสบความสำเร็จในการตั้งร้านค้า โดยในเว็ปไซด์ของผู้พำนักใหม่ในเขตต่างๆ มีการแสดงภาพอาหาร(ซึ่งมี9ภาษาด้วยกัน) ปัจจุบันมี 56 ร้าน ที่นำเสนอให้สำหรับผู้พำนักใหม่และประชาชนทั่วไปในการหาข้อมูลซึ่งแสดงถึงรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของผู้พำนักใหม่。

Was this information helpful? Yes    No