:::

หน่วยงานรัฐบาลในแต่ละเขตและแต่ละจังหวัดที่สามารถติดต่อการแนะแนวการใช้ชีวิตของผู้พำนักใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 398
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/6/1 上午 09:33:00

เขตเมือง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ที่ว่าการเมืองไทเป กรมกิจการพลเรือนแผนกประชากร

02-27256261

ที่ว่าการเขตนิวไทเป กรมกิจการพลเรือน

02-29603456#8016

ที่ว่าการมืองเถาหยวน แผนกการวางแผนงานสังคมและสตรี

03-3347368

ที่ว่าการอำเภอเมืองจางฮั้ว แผนกกิจการพลเรือน

04-7531743

ที่ว่าการเมืองอีหลาน แผนกกิจการพลเรือน

03-9251000#3011

ที่ว่าการอำเภอเมืองฮัวเหลียน แผนกกิจการพลเรือน

03-8228557

ที่ว่าการอำเภอเมืองผิงตง กรมสวัสดิการแผนกงานสังคม

08-7320415#5315

ที่ว่าการเมืองเจียอี้ แผนกกิจการพลเรือน

05-2254321#343

ที่ว่าการอำเภอเมืองจินเหมิน กรมกิจการพลเรือน

082-318823#62523

ที่ว่าการอำเภอเมืองเจียอี้ แผนกกิจการพลเรือน

05-3620123#403

ที่ว่าการอำเภอเมืองหนานโถว แผนกกิจการพลเรือนทะเบียน

049-2246063

ที่ว่าการเมืองไถหนาน แผนกกิจการพลเรือน

06-3901087

ที่ว่าการอำเภอเมืองเหมี่ยวลี่ แผนกกิจการพลเรือน

037-370576

ที่ว่าการอำเภอ เมืองซินจู๋ แผนกกิจการพลเรือน

03-5518101#2175

ที่ว่าการอำเภอ เมืองเกาสง กรมกิจการพลเรือน

07-7995678#5139

ที่ว่าการอำเภอ เมืองจีหลง แผนกกิจการพลเรือน

02-24312145

ที่ว่าการอำเภอเมืองไทจง แผนกกิจการพลเรือน

04-22289111#29612

ที่ว่าการอำเภอเมืองหยุนหลิน แผนกกิจการพลเรือน

05-5320199

ที่ว่าการอำเภอเมืองเผิงหู แผนกกิจการพลเรือน

06-9274400#322

ที่ว่าการเมืองซินจู๋ แผนกกิจการพลเรือน

03-5216121

ที่ว่าการเมืองเหลี่ยนเจียง

083623884

ที่ว่าการเมืองไถตง

089343639

Was this information helpful? Yes    No