:::

นโยบายโครงการทรัพยากรเงินช่วยเหลือบูรณาการที่อยู่อาศัย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 296
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 01:52:00

นโยบายโครงการทรัพยากรเงินช่วยเหลือบูรณาการที่อยู่อาศัย , โดยเริ่มในปี 102 เป็นต้นมาตามกฏหมายมาตรา 8 ว่าด้วยพระราชบัญญติการเคหะ ,หัวข้อในการช่วยเหลือรวมด้วยเงินช่วยเหลือในการเช่า , ช่วยเหลือเงินดอกเบี้ยกู้ยืมในการซื้อบ้านและช่วยเหลือในเงินดอกเบี้ยกู้เงินมาปรับปรุงตกแต่งบ้าน 。ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้กรุณาเข้าดูได้ในเว็ปใซด์ กระทรวงมหาดไทย

Was this information helpful? Yes    No