:::

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีสถานการณ์ลำบาก

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 238
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 01:51:00

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีสถานการณ์ลำบากในการใช้ชีวิต , ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน ,ช่วยเหลือให้กำลังใจในความเชื่อมั่นในตนเองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย , จึงได้จัด「กฏเกณฑ์สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวที่มีสถานการณ์ลำบาก」。การช่วยเหลือครอบครัวที่มีสถานการณ์ลำบาก , รวมทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วนในการใช้ชีวิต ,เงินช่วยเหลือในการใช้ชีวิตสำหรับเด็ก , ช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับเด็ก , ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือในสถานรับเลี้ยงเด็ก , ช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีทางกฏหมาย และ เงินช่วยเหลือสินเชื่อในการทำธุรกิจ。

Was this information helpful? Yes    No